Skip to Content

Wiele osób zastanawia się jak poprawnie wypełnić deklarację intrastat. Możemy zrobić to na platformie PUESC. W tym miejscu znajduje się szczegółowy opis wszystkich pól, które należy wypełnić.

Deklaracje Intrastat możemy podzielić na 2 rodzaje:

  1. Intrastat przywóz-wypełniasz jeśli przekroczysz określone progi w imporcie
  2. Intrastat wywóz-wypełniasz jeśli przekroczysz określone progi w eksporcie

Obie te deklaracje posiadają te same pola, które należy wypełnić.

1 – okres sprawozdawczy

Ten okres czasu rozumie się jako miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizycznie opuściły terytorium Rzeczypospolitej polskiej lub zostały wprowadzone na terytorium RP

2 – rodzaj deklaracji

Określamy tu rodzaj deklaracji – zgłoszenie, korekta całego dokumentu lub korekta pojedynczych informacji

3 – kod izby celnej

Należy wypełnić odpowiedni kod izby celnej, w której składamy deklarację. W zgłoszeniach Intrastat podajemy kod Izby Celnej w Szczecinie, czyli “420000”

4 – odbiorca/nadawca

Podajemy pełne dane teleadresowe osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji, wraz z numerem NIP z prefixem PL i 14-cyfrowy numer statystyczny REGON.

5 – przedstawiciel

To pole powinniśmy wypełnić jeśli zgłoszenia lub korekty zgłoszenia dokonuje przedstawiciel.

6 – Łączna wartość fakturowa w PLN

Należy uzupełnić sumę wartości wszystkich pozycji w PLN

7 – Łączna wartość statystyczna w PLN

Należy uzupełnić sumę wartości wszystkich pozycji w PLN

8 – łączna liczba pozycji

Uzupełniamy łączną liczbę pozycji towarowych, nie większą niż 9999. Wszystkie uzupełnione pola 9 muszą się zgadzać sumą z liczbą podaną w polu 8.

10 – opis towaru

W tym polu powinniśmy uzupełnić nazwę towaru. Opis musi umożliwiać klasyfikację towaru według kodu Nomenklatury Scalonej (CN).

Kolejne etapy deklaracji Intrastat

11 – kod kraju wysyłki

W tym polu wpisujemy dwuliterowy kodu kraju, z którego towary trafiły do Polski jako kraju przeznaczenia

12 – kod warunków dostawy

Wpisujemy w te pole w przypadku dokonywania zgłoszenia przez podmiot, gdy suma wartości przywozów przekroczyła ustaloną kwotę progu szczegółowego.

13 – kod rodzaju transakcji

Wpisujemy kod rodzaju transakcji związanej z przywozem towarów.

14 – kod towaru

To pole służy do wskazania towaru (na podstawie opisu z pola 10), zgodnie z kodem (CN)

15 – kod rodzaju transportu

Wpisujemy kod rodzaju transportu, jakim towar został wywieziony z kraju (Intrastat wywóz) lub przywieziony na teren Polski (Intrastat przywóz). Następujące kody dotyczące różnych rodzajów transportu:

1 – Transport morski

2 – Transport kolejowy

3 – Transport drogowy

4 – Transport lotniczy

5 – Przesyłki pocztowe

7 – Stałe instalacje przesyłowe (np. gazociągi, ropociągi, koleje linowe)

8 – Żegluga śródlądowa

9 – Własny napęd (towar o własnym napędzie np. samolot)

16 – kod kraju pochodzenia

Uzupełniamy tylko w przypadku przywozu. Należy wypełnić kod kraju, w którym towar został wyprodukowany.

17 – masa netto

Wpisujemy masę netto towaru, który

został opisany w polu 10. Wartość wyrażamy w pełnych kilogramach. Od 0,5 zaokrąglamy do góry, do 0.5 zaokrąglamy w dół)

18 – ilość w uzupełniającej jednostce miary

Podajemy ilość towaru w liczbach całkowitych wyrażoną w jednostce miary dla pozycji towarowej wskazanej w Nomenklaturze Scalonej (CN).

19 – wartość fakturowa w PLN

Wypełniamy wartość fakturową netto wszystkich transakcji dotyczących pozycji. Pomijamy akcyzy oraz VAT. 

20 – wartość statystyczna w PLN
Prawidłowe wypełnienie deklaracji intrastat jest bardzo ważne. W razie błędnie wypełnionego wniosku wszystkie formalności znacznie się przedłużają. Jeżeli chcesz oszczędzić sobie czasu oraz nerwów to koniecznie prawidłowo wypełnij wszystkie pola.

Sprawdź również nasze inne wpisy poradnikowe o branży TSL:

 

0
Dershane seo istanbul ankara rehberi