transport-adr-1000x500

Transport ADR – bezpiecznie dowieziemy towar w każdy zakątek

Przewóz towarów niebezpiecznych narzuca na firmę transportową wymagania, do których, jeśli chce pozostać na rynku, musi się dostosować. Pracownicy zajmujący się tym przewozem muszą być szczególnie dobierani, muszą zostać przeszkoleni, a następnie odpowiednio wyposażeni. Pojazdy również muszą zostać odpowiednio wyposażone. Przepisy dotyczące przewozu ADR zmieniają się co 2 lata i trzeba kontrolować te zmiany. Dokumentacja przewozu jest bardzo szczegółowa i wymaga wiedzy specjalistycznej. Od początku istnienia firmy zajmujemy się, z powodzeniem, tymi przewozami – mamy już ponad dwudziestoletnie doświadczenie. Żeby sprostać tym wymaganiom zatrudniamy fachowców – część kadry ma wykształcenie chemiczne, wszyscy kierowcy mają zaświadczenia ADR, zatrudniamy certyfikowanego doradcę ADR (DGSA). Wysoko ustawiliśmy kryteria doboru pojazdów i ich stanu technicznego. Nieustannie pracujemy nad świadomością pracowników dotyczącą tej pracy.

Transport ADR – czym są towary niebezpieczne?

Wszystkie towary niebezpieczne wymienione są w Umowie ADR. Ich właściwości chemiczne, fizyczne lub biologiczne mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i naszej planety. Właśnie, dlatego niezwykle ważne jest, aby były właściwie i bezpiecznie przewożone. Nasza doświadczona baza kierowców od lat zajmuje się transportem ADR. Firmy specjalizujące się w takich przewozach powinny przestrzegać wszystkich restrykcyjnych zasad. W razie niewłaściwego przewozu lub pakowania towarów niebezpiecznych grożą nam duże konsekwencje. Transport ADR to zadanie dla specjalistów, którzy ukończyli wymagane kursy i posiadają kompetencję do przewożenia takich ładunków.

Transport ADR Poznań – Kto może transportować niebezpieczne ładunki?

Do transportu ADR potrzebna jest odpowiednia osoba, która zadba o bezpieczny przewóz wszystkich towarów. Jest kilka wymagań, które taki kierowca musi spełniać:

  • ukończenie 21 lat – wyjątkiem są kierowcy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • ukończenie kursu ADR i pozytywny egzamin – Szczegółowy sposób zdania takiego egzaminu określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  • zaświadczenie ADR – jego ważność to 5 lat, które można przedłużać o kolejne 5 lat

Tylko kierowca, który spełnia wszystkie te wymagania może zajmować się transportem ADR. Poznań to miasto, które pełne jest dużych firm i magazynów odbierających towary niebezpieczne. Wszyscy kierowcy oprócz umiejętności potrzebują również odpowiedniego ekwipunku. Należą do niego:

  • dwie gaśnice
  • dwa stojące znaki ostrzegawcze np. trójkąty, lampy błyskowe, pachołki odblaskowe
  • kamizelkę ostrzegawczą dla każdego kierowcy
  • okulary i rękawice ochronne dla każdego członka załogi
  • właściwy klin, który służy do zabezpieczenia pojazdu podczas postoju
  • latarka bez powierzchni metalowych

To jest podstawowe wyposażenie, który musi mieć ze sobą kierowca zajmujący się transportem ADR. Dzielimy go na różne klasy i w zależności od klasy może potrzebne być specjalistyczne wyposażenie jak: płyn do płukania oczu, maska ucieczkowa, łopata, osłona otworów kanalizacyjnych i pojemnik do zbierania pozostałości.

Transport i spedycja ADR – podział na klasy ADR

Towary, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu podczas transportu muszą zostać sklasyfikowane według procedur zawartych w umowie ADR. Każdy z takich towarów oznaczony jest unikalnym czterocyfrowym numerem UN. Towar ADR jest oznaczony właściwymi nalepkami, nazwami i numerami, aby łatwo go zidentyfikować. Istotne jest również opakowanie, w którym towar jest przewożony. Powinno być to certyfikowane opakowanie, zapewniające bezpieczeństwo transportu. Zajmujemy się transportem i spedycją ADR. Nasza firma to wyszkolona grupa pracowników, którzy dbają o bezpieczeństwo przewożonych towarów każdego dnia.

Możemy wyróżnić 9 klas towarów niebezpiecznych:

Klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe.

Klasa 2 – Gazy.

Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne.

Klasa 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone.

Klasa 4.2 – Materiały samozapalne.

Klasa 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne.

Klasa 5.1 – Materiały utleniające.

Klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne.

Klasa 6.1 – Materiały trujące.

Klasa 6.2 – Materiały zakaźne.

Klasa 7 – Materiały promieniotwórcze.

Klasa 8 – Materiały żrące.

Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty.

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, pozostajemy do Waszej dyspozycji.