Świadectwo pochodzenia towaru to dokument, który jest niezbędny podczas przeprowadzania międzynarodowych transakcji handlowych. Najczęściej wymagają go władze celne danego kraju. Świadectwo pochodzenia towaru stanowi potwierdzenie, że produkt został wyprodukowany w kraju, z którego został przywieziony. Wymaga go nie tylko Urząd Celny, ale stanowi również pewnego rodzaju zabezpieczenie podczas przeprowadzanych transakcji międzynarodowych. W przypadku gdy w kraju panuje wojna lub na kraj nałożony jest zakaz importu, ten dokument gwarantuje bezpieczny transport towarów.

Świadectwo pochodzenia towarów – kto i kiedy wydaje?

W Polsce świadectwo pochodzenia towarów wydaje Krajowa Izba Gospodarcza. KIG osobno wydaje dokument dla każdej wysyłanej partii towaru. Zdarza się, że nie zawsze są to towary, które zostały wyprodukowane w danym kraju. Wyjątkami są towary, które w kraju, z którego zostały eksportowane zostały poddane obróbce, a ich wartość przez to zwiększyła się o połowę. Preferencyjne jak i niepreferencyjne świadectwo pochodzenia towaru wystawiane jest w oparciu o różnorodne regulacje prawne. Ważną informacją jest fakt, że nie ma możliwości otrzymania dwóch oryginałów tego samego świadectwa pochodzenia.  Warto takie świadectwo mieć ze sobą jeżeli  planujemy magazynowanie towarów. Czasami wymagane jest okazania świadectwa.

Świadectwo pochodzenia towarów – typy świadectw

Możliwe jest uzyskanie dwóch typów świadectw pochodzenia towarów od Krajowej Izby Gospodarczej:

  • preferencyjne – często nazywany też certyfikatem preferencyjnego pochodzenia. Taki dokument potwierdza, że towar spełnia wszystkie wymogi prawne i można uznać go za wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej. Dzięki temu istnieje możliwość naliczenia niższej stawki cła, aby było to możliwe, wymagane jest przedstawienie oryginału certyfikatu w urzędzie celnym.
  • niepreferencyjne – jest to certyfikat, który również potwierdza pochodzenie towaru z Unii Europejskiej, lecz importer nie jest uprawniony do naliczenia preferencyjnej stawki cła.

Oba z tych świadectw wystawiane są na mocy różnych przepisów. Możliwe jest uzyskanie zarówno preferencyjnego, jak i niepreferencyjnego świadectwa pochodzenia dla tej samej partii towaru.

Świadectwo pochodzenia towarów – 3 kroki do otrzymania świadectwa

W pierwszym kroku osoba starająca się o otrzymanie świadectwa pochodzenia towarów powinna przekazać komplet dokumentów. Na to składają się dokumenty rejestracyjne i wzory podpisanych osób, które zostały wyznaczone do reprezentowania eksportera.

Następnym krokiem jest złożenie wniosku przez eksportera. Oprócz wniosku osoba starająca się o wniosek powinna dostarczyć dokumenty handlowe, które są wymagane przez zagranicznego partnera. Eksporter powinien złożyć jeden z następujących wniosków: wniosek dla eksportera, wniosek dla eksportera i producenta lub wniosek dla reeksportera.

Wnioski powinno przesłać się drogą elektroniczną. Ostatnim krokiem jest oczekiwanie na legalizację dokumentów na rzecz przedsiębiorcy. Krajowa Izba Gospodarcza zajmuje się potwierdzeniem dokumentów pieczęciami i podpisami upoważnionych pracowników tego organu.

Sprawdź również nasze inne wpisy poradnikowe o branży TSL: