Sytuacja na rynku międzynarodowym jest cały czas dynamiczna. Po utworzeniu regionalnych obszarów wolnego handlu szczególne znaczenie mają reguły pochodzenia towarów. Równie istotny jest dokument EUR 1 w międzynarodowych transakcjach handlowych. Jest to dokument, który potwierdza pochodzenie towaru i jest jednym z najczęściej stosowanych świadectw pochodzenia. W wyjątkowych sytuacjach może również pełnić rolę gwarancji bezpiecznego transportu.

Czym jest dokument EUR 1 – wyjaśnienie

Dokument EUR 1 to świadectwo pochodzenia towaru. Wystawiany w Polsce przez odpowiednie urzędy celno-skarbowe. Wystawiany jest na wniosek eksportera, wypisuje się go na wyznaczonym formularzu, aby potwierdzić kraj pochodzenia towaru. Jeżeli przedsiębiorca chce wejść na rynki niektórych państw lub unii celnych, taki dokument jest niezbędny. W przypadku, gdy importer posiada świadectwo pochodzenia towaru, to przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgowych taryf celnych. Dokument EUR 1 powinien zostać dostarczony do władz celnych kraju importera. Istotną informacją jest to, że świadectwo pochodzenia towaru jest wystawiane osobno dla każdej partii towaru, która zostanie wysłana i poddana odprawie celnej. W niektórych przypadkach państwa posługują się własnymi blankietami i to właśnie na nich wymagają wystawienia świadectwa pochodzenia towaru. Bardzo ważne jest, żeby opis towaru był dokładny i nie pozostawiał żadnych wątpliwości w trakcie późniejszej identyfikacji.

Czym jest dokument EUR 1 – ustalanie kraju pochodzenia towaru

Wiele towarów jest wytwarzanych lub przetwarzanych na terenie kilku państw, dlatego ustalenie kraju pochodzenia towaru nie jest tak proste. Według przepisów międzynarodowych uznaje się, że towar pochodzi z kraju, w którym został poddany ostatecznej obróbce lub przetworzeniu. W wyniku tego działania powstał nowy produkt lub to działanie stanowiło istotny etap procesu produkcji. Jeśli chodzi o praktykę, to sprecyzowano, że przeprowadzona obróbka lub przetworzenie musi zwiększyć wartość produktu o ponad 50%. Oprócz tego wymaga się, żeby wcześniej wymienione działania zostały przeprowadzone w odpowiednim do tego celu przedsiębiorstwie. Należy pamiętać, że dokument EUR 1 musi zawierać informacje tego typu.

Czym jest dokument EUR 1 – preferencyjne i niepreferencyjne reguły pochodzenia

Korzystając z dokumentu EUR 1, ustalamy wysokość stawek celnych. Skutkuje to tym, że w jednym regionie świata towar może mieć inną wartość i być inaczej traktowany, niż w drugim. Dla łatwiejszej wymiany towarowej stosuje się umowy preferencyjne, które pozwalają przykładowo towarom pochodzącym z Afryki na niższe stawki celne. Wynika to z faktu, że Afryka uznawana jest za rozwijający się region świata, więc większość towarów, która pochodzi z państw afrykańskich, ma zerowe cło. Reguły preferencyjne przeważnie są bardziej rygorystyczne od niepreferencyjnych. Ustalają je członkowie regionalnych obszarów wolnego handlu lub krajów, które zdecydowały się na przystąpienie do porozumienia handlowego.

Sprawdź również nasze inne wpisy poradnikowe o branży TSL: