magazyn-celny-1000x500

Magazyn czasowego składowania, magazyn celny – to instytucja powstała do czasowego składowania pod dozorem celnym towarów sprowadzonych spoza obszaru Unii Europejskiej do czasu nadania im przeznaczenia celnego, np. dopuszczenia do obrotu. Usługa ta umożliwia składowanie towarów przez okres 20 dni bez konieczności uiszczania cła i podatku VAT. Za zgodą Urzędu Celnego termin ten można przedłużyć. Magazyn celny przy braku możliwości opłacenia należności celno-podatkowych w ustawowym terminie to często konieczność. Jest też przydatny, a czasami wręcz konieczny, gdy trzeba czasu do wyjaśnienia niezgodności, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów celnych, ratując nas przed zapłatą dodatkowych należności wynikających z zaniedbań. Jest to też dodatkowy czas na ewentualne poszukiwanie ostatecznego odbiorcy, lub podział przesyłki na mniejsze partie.

Należy zaznaczyć, że towary składowane czasowo w magazynie celnym mogą podlegać jedynie takim czynnościom, które są niezbędne do zapewnienia im przechowywania w niezmienionym stanie, bez jakiejkolwiek zmiany ich wyglądu czy też stanu technicznego. Takie czynności mogą obejmować np.: czyszczenie, trzepanie, odkurzanie, sortowanie, naprawę lub zmianę uszkodzonych opakowań. W tych magazynach mogą być również przechowywane subsydiowane produkty przeznaczone na eksport. Towar składany jest w magazynie celnym na podstawie Deklaracji Skróconej (do pobrania) lub innego dokumentu, który został wykorzystany w charakterze deklaracji skróconej.
Informacje na temat przepisów dot. prowadzenia magazynów czasowego składowania zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz.U. 89/2004 poz. 847) z późn. zm.

Dysponujemy 120 metrowym, strzeżonym i monitorowanym magazynem celnym. Godziny pracy magazynu dostosowujemy do potrzeb Klientów. Naszym atutem jest lokalizacja: 100m od największego w Wielkopolsce Urzędu Celnego.